ISTEDUCO AVUKATLIK DANIŞMANLIK AV.İBRAHİM KOYUNCU

image1

Hoş Geldiniz

ISTEDUCO AVUKAT DANIŞMANLIK SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ

ISTEDUCO AVUKAT DANIŞMANLIK SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ

ISTEDUCO AVUKAT DANIŞMANLIK SİTESİNE HOŞ GELDİNİZISTEDUCO AVUKAT DANIŞMANLIK SİTESİNE HOŞ GELDİNİZISTEDUCO AVUKAT DANIŞMANLIK SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ

AVUKATLIK İŞLEMLERİNİZDE SİZLERE OLINE DESTEK VEREREK SORUNLARINIZA ANINDA ÇÖZÜM BULUYOR, SIZLERI HATA YAPMAKTAN KURTARIYORUZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

TAZMİNAT HUKUKU

TAZMİNAT HUKUKU

TAZMİNAT HUKUKU

image2

 

 • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Eser sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davları
 • Hakaret, iftira ve ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davaları

İŞ HUKUKU

TAZMİNAT HUKUKU

TAZMİNAT HUKUKU

image3

 

 • İşe iade davaları
 • Hizmet tespiti davaları
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı davaları
 • İşçilerin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaları
 • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davaları
 • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları
 • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaları
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
 • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

SİGORTA HUKUKU

TAZMİNAT HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

image4

 

 • Sigorta ile ilgili tazminat davaları
 • Kasko sigortası İle ilgili davalar
 • Havacılık sigortası ile ilgili davalar
 • Deniz sigortası ile ilgili davalar
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları
 • Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları
 • Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları
 • Kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları
 • Kara, Deniz ve hava yük ve kargo taşımacılığından kaynaklanan tazminat davaları
 • Hayat ve maluliyet sigortası davaları
 • Can kaybından doğan sigorta davaları
 • Yangın sigortasından kaynaklanan davalar
 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
 • Tıbbi uygulama hatasına ilişkin sigorta davaları
 • Ferdi kazalara ilişkin davalar

GAYRİMENKUL HUKUKU

AİLE BOŞANMA HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

image5

  

 

 • Tapu iptali ve tescil davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kentsel dönüşüm kapsamında kaynaklanan davalar
 • İmar planının iptali ve değiştirilmesinden kaynaklanan davalar
 • Kamulaştırma davaları
 • Hukuki el atma – fiili el atma davaları
 • İzale-i şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 • Mülkiyetin tespiti davaları
 • Şufa davası
 • Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kadastro davaları
 • Kiralananın tahliyesi davaları
 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kira değer tespiti davaları
 • Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinimleri
 • İpoteğe ilişkin davalar
 • İntifa ve geçit hakkından kaynaklanan davalar

AİLE BOŞANMA HUKUKU

AİLE BOŞANMA HUKUKU

AİLE BOŞANMA HUKUKU

image6

 

 

 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması
 • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
 • Mal paylaşımı davaları
 • Velayet davaları
 • Nafaka davaları
 • Evlat edinme davaları
 • Aile konutu şerhi davaları
 • Soy bağına ilişkin davalar
 • Evlenmenin hükümsüzlüğü
 • Uluslararası boyutta çocuk kaçırma davaları
 • Babalık davaları ve nesebin reddi davaları
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetname iptal davaları
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
 • Evlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları

TÜKETİCİ HUKUKU

AİLE BOŞANMA HUKUKU

AİLE BOŞANMA HUKUKU

image7

 

 

 • Bankalar tarafından alınan haksız dosya masrafların iadesi davaları
 • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin davalar
 • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklar davalar
 • Sözleşmedeki haksız şartlardan kaynaklanan davalar
 • Kapıda satış, internet satışları, kampanyalı satışlar, taksitle satışlardan kaynaklanan davalar
 • Devre mülk, paket tur, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • Bayilik ve distribütörlük ilişkilerinden kaynaklanan davalar
 • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
 • Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvuru yapılması

İCRA VE İFLAS HUKUKU

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

image8

 

 • Her türlü icra takibinin hazırlanması ve işlemlerin takibi
 • Haciz işlemleri
 • Borca ve takibe itiraz işlemleri
 • İtirazın iptali davaları
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları
 • Çek, bono ve senet tahsili
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi davaları
 • İhtiyati haciz kararı alınması
 • Karşılıksız çek davaları
 • İflas hukuku işlemleri
 • İflasın ertelenmesi davaları
 • Yedieminliği suistimal davaları

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

image9

 

 • Ticari alacaklar ile ilgili davalar
 • Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları
 • Ulusal ve yabancı şirketlerin kuruluşu
 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları
 • Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Distribütörlük sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Franchising sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Satım sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Mal alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Acente sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • İş akitlerinden kaynaklanan davalar
 • Genel kurul iptal davaları
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi
 • Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma işinden kaynaklanan davalar
 • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması
 • Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması
 • Lisans Sözleşmesi hazırlanması
 • Franchise Sözleşmesi hazırlanması
 • Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması
 • Şirket Satışı ve Şirket Satın Alma Sözleşmeleri ve bağlı davalar

CEZA HUKUKU

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

image10

 

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamında müdafilik veya vekillik yapılması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması ve başvuruların yapılması
 • Ceza evinde tutuklu ve hükümlüye hukuki bilgilendirme yapılması
 • Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması
 • Özel soruşturma usullerinde, şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması
 • Terörle Mücadele Kanunu’na göre görevlendirilen bölgesel ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılaması
 • Kanun yolları aşamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay nezdindeki temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması
 • İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da görülen davalarda ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca yapılan temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması
 • İnfaz hesaplama yapılması

SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

image11

 

 • Hekim hatalarından kaynaklanan ceza davaları
 • Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davalar
 • Hasta ve hekim hakları
 • Özel sağlık sigortalarından kaynaklanan davalar
 • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar
 • Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık
 • İlaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satımdan kaynaklı davalar
 • İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç klinik araştırma sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırılmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışmanlık

İDARE HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

İDARE HUKUKU

image12

 

 • Tam yargı davaları
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
 • İdari para cezaları ile ilgili davalar
 • İptal davaları
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davaları
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
 • İmar hukukuna ilişkin davalar
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar
 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları
 • Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
 • Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları
 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları
 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları
 • Disiplin cezalarının iptali davaları
 • İdari dilekçelerin denetlenmesi
 • İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması
 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
 • Kamu ihalelerine katılım

VERGİ HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

İDARE HUKUKU

image13

 

 • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler hakkında davalar
 • Vergi Dairelerince tesis edilen para cezaları hakkında davalar
 • Vergi suç ve cezaları ile ilgili davalar
 • Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyaı, Gümrük Cezaları ile ilgili davalar
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada düzeltme yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık
 • Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

image14

 

 • Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Satış Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Acentelik Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Ariyet Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Rödovans sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Devre Mülk Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Banka Teminat Mektupları hakkındaki uyuşmazlıklar
 • Bayilik Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Sulh Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Cari Hesap Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • CFR Satış Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Borcu üstlenme sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Çarter Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Danışmanlık Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Distribütörlük Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Enerji Satış Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Kira Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Faktoring Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Finansal Kiralama Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • FOB Satış Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Hizmet Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • İştira Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • İşbirliği Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Joint Venture Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Ön alım hakkı Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Geri Alma Hakkı Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Vedia Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Yayın Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Yurt dışı Satış Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar

MİRAS HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

image15

 

 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin açılması davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Mirasın reddi davaları
 • Mirasın tespiti davaları
 • Muris muvazaası davaları
 • Mirasçıdan mal kaçırma davaları
 • Mirasın hükmen reddi davaları
 • Saklı paya ilişkin davalar
 • Tenkis davaları
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Miras intikal işlemleri

DENİZ HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

BANKA VE FİNANS HUKUKU

image16

 

 • Gemi adamı alacakları davaları
 • Deniz sigortasından kaynaklanan tazminat davaları
 • Deniz hukukundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkilerinden kaynaklanan davalar
 • Gemi ipotekleri ve diğer alacaklı hakları ve teminatlarından kaynaklanan davalar
 • Avaryalar, çatma, kurtarma, yardım meselelerinden kaynaklanan davalar
 • Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkından kaynaklanan davalar
 • Navlun ve taşıma araçları sigortalarından kaynaklanan davalar
 • Yükün hasarı, ziyaı ve kaybına ilişkin davalar
 • Charterparty’den kaynaklanan davalar
 • Çatmadan kaynaklı davalar
 • Gemi yakıt alacaklarının tahsili davaları
 • Konşimento, belgelendirme, test ve gözetim sözleşmelerinin hazırlanması
 • Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması
 • Gemi tutuklama ve tutuklu gemiyi kurtarma işlemleri
 • Gemi siciline tescil ve sicilden terkin işlemleri
 • Gemi üzerine ipotek tesisi işlemleri

BANKA VE FİNANS HUKUKU

TANIMA VE TENFİZ HUKUKU

BANKA VE FİNANS HUKUKU

image17

 

 • Kredi sözleşmelerinden doğan davalar
 • Leasing ve faktöringden doğan davalar
 • İpotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar
 • Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili davalar
 • Sermaye piyasası uygulamalarından kaynaklanan davalar
 • İpotek ve teminatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kredi sözleşmelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi işlemleri
 • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi işlemleri

REKABET HUKUKU

TANIMA VE TENFİZ HUKUKU

TANIMA VE TENFİZ HUKUKU

image18

 

 • Rekabete ve haksız rekabetin önlenmesine ilişkin davalar
 • Rekabet Kurumu kararlarına karşı itiraz ve yargı yollarına ilişkin davalar
 • Türk Rekabet Kurumuna birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak
 • Türk Rekabet Kurumunda yapılan soruşturmalarda temsil etmek
 • Rekabet ihlallerini şikayet etmek ve şikayetleri takip etmek
 • Dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmek
 • Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek
 • Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak
 • Rekabet durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek
 • Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlamak

TANIMA VE TENFİZ HUKUKU

TANIMA VE TENFİZ HUKUKU

TANIMA VE TENFİZ HUKUKU

image19

 

 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının tenfizi davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen velayet kararlarının tanınması davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen velayet kararlarının tenfizi davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen vesayet kararlarının tanınması davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen vesayet kararlarının tenfizi davaları

TAŞIMA HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

TAŞIMA HUKUKU

image20

 

 • Taşımacılık sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • Taşımacılık sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat davaları
 • Taşımacılık sözleşmesinden kaynaklanan manevi tazminat davaları
 • Kargo taşıması esnasında meydana gelen zararlardan kaynaklanan davalar
 • Kara yolu taşımacılığı sırasında meydana gelen zararlardan kaynaklanan davalar
 • Demir yolu taşımacılığı sırasında meydana gelen zararlardan kaynaklanan davalar
 • Hava yolu taşımacılığı sırasında meydana gelen zararlardan kaynaklanan davalar
 • Deniz yolu taşımacılığı sırasında meydana gelen zararlardan kaynaklanan davalar
 • Taşıma sözleşmesinin yerine getirilmemesinden veya gecikmesinden kaynaklanan davalar
 • Taşımacılık sözleşmesinin hazırlanması
 • Taşımacılık sözleşmesinin denetlenmesi
 • Taşımacılık sözleşmelerine ilişkin danışmanlık yapılması

ENERJİ HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

TAŞIMA HUKUKU

image21

 • Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin alacaklarının tahsiline ilişkin davalar
 • Elektrik enerjisi tüketicilerinin kayıp kaçak bedelinin iadesine yönelik davalar
 • Enerji sözleşmelerine ve yatırım projelerine ilişkin danışmanlık ve davalar
 • EPDK tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezalarının ilişkin davalar
 • Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasasına ilişkin davalar
 • Lisans, izin ve ruhsata yönelik ihtilaflardan kaynaklanan davalar
 • Enerji alt yapı çalışmalarına ve yatırımlarına ilişkin davalar
 • Madencilik hizmetinden kaynaklanan davalar
 • EPDK aleyhine her türlü iptal davaları
 • Kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık
 • Enerji Piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadili işlemleri
 • Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
 • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
 • Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketlerine hukuki danışmanlık
 • İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • EPDK düzeyinde her türlü sürecin takibi işlemleri
 • Akaryakıt ve LPG bayilerine hukuki danışmanlık
 • Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri
 • Enerji şirketlerinin kurulumu işlemleri
 • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri
 • Üretim paylaşım sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

image22

 

 • Tecavüzün ref’i davaları
 • Tecavüzün men’i davaları
 • Tecavüzün tespiti davaları
 • Eser sahibinin tespiti davaları
 • Manevi hakların ihlali halinde maddi tazminat davaları
 • Manevi haklara tecavüz halinde manevi tazminat davaları
 • Şahsi menfaatlerin ihlali halinde manevi tazminat davaları
 • Maddi hakların ihlali halinde maddi ve manevi tazminat davaları
 • Mali ve manevi haklara tecavüz halinde açılabilecek ceza davaları
 • Marka, patent, tasarım başvurusu ve tescili
 • Marka, patent, tasarım başvurusuna itiraz
 • Marka, patent, tasarım rehini, lisansı ve haczi
 • Marka, patent, tasarım yenileme ve devir işlemleri
 • Marka, patent, tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Marka, patent, tasarımlarda adres ve ünvan değişikliği
 • Marka, patent, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

KİRA HUKUKU

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

image23

 

 • Tahliye davaları
 • Kira tespit davaları
 • Temerrüt sebebi ile tahliye davaları
 • Feshi ihbar sebebi ile tahliye davaları
 • Süre bitim sebebi ile tahliye davaları
 • Yazılı taahhüt sebebi ile tahliye davaları
 • Konut ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları
 • İşyeri ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları
 • İki haklı ihtar sebebi ile tahliye davaları
 • Kiracının iflası sebebi ile tahliye davaları
 • Kiralananın temliki halinde tahliye davaları
 • Tahliye edilen mecurda hasar tespiti davaları
 • Kiracının ölümü sebebiyle akdin feshi davaları
 • Akde aykırılık sebebi ile fesih ve tahliye davaları
 • Yeniden inşa veya imar sebebi ile tahliye davaları
 • Mühim sebeplerden dolayı akdin feshi ve tahliye davaları

SPOR HUKUKU

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

image24

 

 • Menajerlik sözleşmelerinin denetimi ve hazırlanması
 • Spor hukuku ile ilgili ana sözleşmelerinin hazırlanması
 • Sporcuların lisans alması ve transfer süreçlerinin takibi
 • Sporda haksız fiil sorumluluğu hakkında hukuki danışmanlık
 • Sporda hak mahrumiyetleri konusunda hukuki danışmanlık
 • Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmelerinin hazırlanması
 • Sporcuların ve Kulüplerin vergi cezalarının çözümüne ilişkin danışmanlık
 • Spor faaliyetlerinin yayın haklarının devri konularında hukuki danışmanlık
 • Futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve atletlerin lisans başvurularını yapılması
 • Sponsorluk sözleşmeleri, turnuva organizasyon sözleşmelerinin hazırlanması
 • Profesyonel sporcuların medyada kişilik haklarının korunması için danışmanlık
 • Spor kulüpleri ve oyuncuların isim hakları, telif içeren ürünlerin satışı, forma reklamları, ürün sponsorlukları, reklam ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Dünya Anti Doping Kodu kurallarının, uluslararası standartların ve teknik dokümanların uygulanması ve mevcut uygulamaların uygunluğunun denetlenmesi
 • Profesyonel sporcuları ve Spor Kulüplerini; CAS, FIFA, UEFA ve diğer tahkim ve disiplin kurullarında temsil faaliyetleri
 • Spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arzı işlemlerinin yapılması
 • Yabancı oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvurularının yapılması

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

image25

 

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması
 • Riskli bina tespit işlemlerine karşı yapılacak hukuki işlemler
 • İmar durumu değişiklikleri sonucunda sözleşmenin revize edilmesi
 • Yönetim planının müteahhit firma ile birlikte hazırlanması işlemleri
 • Sözleşmede yer alan teminatların güvence altına alınması işlemleri
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin noter ve tapu dairelerinde tescili işlemleri
 • Müteahhit firmaya tapu devir zamanlarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi
 • Konsept ve ana proje seçim süreçlerinde gereken hukuki yardımların yapılması
 • Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili mevzuata aykırı yapılan kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararların iptali davalarının takibi
 • Riskli yapı tespiti akabinde yıkım ve yeniden inşa sürecini kapsayan dönemde sürecin hukuki takibinin yapılması
 • Mevzuat uyarınca, yıkım ve yeniden inşa işlemlerine muvafakat göstermeyen maliklere ilişkin iş ve işlemlerin takibi
 • Olumsuz oy kullanan maliklere mevzuat uyarınca gönderilmesi gereken ihtarnamelerin hazırlanması
 • Yıkım sürecini engelleyecek şekilde daireyi boşaltmayan kat maliklerine karşı ihtarnamelerin gönderilmesi ve neden oldukları zararlar için diğer kat maliklerince rücu davalarının açılması ve takibi
 • İnşaat şirketi ve apartman yönetimi ile görüşmelerde baz oluşturacak inşaat/yatırım hukuki ve teknik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Maliklere yapılacak taşınma ve kira yardımı gibi süreçlerde hukuki destek sağlanması
 • Kaba inşaat sürerken müteahhidin sözleşmeye uymasının sağlanması için hukuki yardımda bulunulması ve gerekli işlemlerin yapılması
 • Binanın iskanın alınması sürecinde müteahhidin sözleşmeye uyması konusunda hukuki yardımda bulunulması

Abone Ol

Bize Ulaşın

Yaşamı Paylaştığımız Dostlarımızla beraberiz.

Değer verdikleriniz bizim için de değerli

ISTEDUCO

Gayrette Beşikaş İst.

Çalışma Saatleri

Bugün açık

09:00 – 17:00

Bize mesaj atın!

İptal